Wat is supervisie

Bij supervisie leer je je sterke en minder sterke competenties te herkennen en van hieruit je verder te ontwikkelen. De supervisant zal geholpen worden in zijn/haar professionele ontwikkeling op een manier van leren die bij de supervisant past. De professionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door het reflecteren d.m.v. de geïntegreerde driehoek (Siegers, Handboek supervisiekunde 2002) en werkinbreng. Ook zullen er eventueel andere werkvormen ingezet worden om de supervisant nieuwe inzichten te geven.

Door middel van supervisie leert de supervisant zijn/haar dieperliggende motieven en overtuigingen te herkennen die hun interacties sturen. Het denken, voelen en handelen wordt op elkaar afgestemd en je leert vanuit je eigen werkervaring om gaandeweg zelfstandig te leren.

Enkele vragen die vaak gesteld worden zijn: Wat zorgt ervoor dat ik geen zin meer heb in mijn werk, waar komen mijn irritaties vandaan, waar liggen mijn grenzen, wat zorgt ervoor dat ik geen nee durf te zeggen, welke reden/redenen zouden er kunnen zijn om niet begrepen te worden, hoe ga ik een gesprek aan zonder iemand te kwetsen?

Supervisie kan individueel of in een groep van drie personen gevolgd worden.