Wat is intervisie?

Bij intervisie worden vraagstukken en knelpunten uit eigen werksituatie besproken met collegae. De groep bestaat uit een vaste groep deelnemers die met enige regelmaat bijeenkomen. Samen vormen zij een intervisiegroep.  Intervisie heeft het doel een verbreding van het spectrum van het professioneel handelen te bewerkstelligen, door het verruimen van inzicht in de relatie werksituatie en jouw persoonlijke benadering of aanpak daarvan. Het doel is de werkkwaliteit te bevorderen.

Er wordt inzicht verkregen door het ingebrachte probleem te analyseren. Als inbrenger van een casus kun je meer inzicht krijgen in welke motieven, verwachtingen, normen, gevoelens en overtuigingen een rol spelen bij lastige situaties.

Er worden geen oplossingen aangedragen, maar vragen gesteld. Door vragen te stellen wordt degene die het probleem inbrengt geprikkeld en uitgedaagd om het vraagstuk van verschillende kanten te belichten. Er wordt volgens verschillende methoden gewerkt, de bekendste is de ‘incident methode’. Dit kan je helpen om situaties op een andere manier te benaderen en deze inzichten te gebruiken voor toekomstige, vergelijkbare, situaties.