Coaching

De NOBCO hanteert de volgende korte omschrijving:
 “Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”  (NOBCO, n.d).

Coaching richt zich op persoonlijke leerdoelen die worden opgesteld aan het begin van een leertraject. Het is een begeleidingstraject waarin iemand wordt ondersteund in het volbrengen of functioneren van zijn taak. Bij coaching wordt gezocht naar veranderingen die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Er wordt gekeken naar de manier waarop de gecoachte zijn werk doet.

Bij supervisie gaat het om jezelf; om een betere professional te worden. De supervisant staat hierbij centraal. Supervisie richt zich meer op een diepere verandering als persoon in je werk.